Rozwiązania dla nauki

Uchwyć kluczowe dane dotyczące rytmu serca, monitoruj skuteczność i bezpieczeństwo leków i gromadź dane w jednym, cyfrowym systemie.

Lekarz prezentujący wyniki EKG pacjentce na tablecie z wizualizacjami danych zdrowotnych.

Kardia w praktyce

Dostarczamy specjalistyczne, cyfrowe rozwiązania w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia, aby pomóc naszym partnerom w realizacji zdecentralizowanych badań klinicznych, projektów badawczo-rozwojowych, grantów i eksperymentów medycznych. Poznaj nasz zespół naukowy!

Badania naukowe z KardiaMobile 6L

Pielęgniarka wykonuje test rytmu serca przy użyciu KardiaMobile 6L.

Uchwyć kluczowe dane dotyczące rytmu serca.

Nasze zaawansowane cyfrowe rozwiązania telemedyczne pozwalają nam współpracować z zespołami badawczymi, uniwersytetami i firmami farmaceutycznymi, aby umożliwić przyjazne pacjentowi zdalne monitorowanie EKG, które wspiera badania fazy I–IV.

Wykorzystując KardiaMobile® 6L, pierwsze na świecie zatwierdzone przez FDA 6-odprowadzeniowe osobiste urządzenie EKG, uzyskujemy obiektywny pomiar rytmu serca z domu pacjenta, w tym możliwość automatycznej detekcji migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii, rytmu zatokowego z SVE, rytmu zatokowego z PVC i rytmu zatokowego z szerokimi zespołami QRS, a także  pomiaru QT/QTc/QTcF.

Skróć czas badań naukowych dzięki zatwierdzonemu przez FDA, osobistemu urządzeniu EKG z 6 odprowadzeniami, które szybko i łatwo rejestruje dane dotyczące rytmu serca.

Efektywnie przeglądaj dane pacjentów i zarządzaj nimi dzięki zaawansowanej platformie, która zmniejsza obciążenie personelu związane z ręcznym gromadzeniem danych.

Z łatwością integruj dane pacjentów z platformami EDM i CRF, korzystając z API AliveCor i SDK zatwierdzonego przez FDA.

Zwiększ satysfakcję głównych badaczy i pacjentów dzięki szybkości i łatwości użytkowania.

Monitorowanie bezpieczeństwa leków

Lekarz analizujący dane EKG na aplikacji KardiaPro z pielęgniarką w tle.

Usuń bariery w stosowaniu leków wpływających na rytm serca.

Istnieją grupy leków, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca. Na przykład inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI) są związane z migotaniem przedsionków, a modulatory receptora sfingozyny 1-fosforanu (S1P) powodują wydłużenie odstępu QT, co może prowadzić do zagrażających życiu arytmii. W konsekwencji wielu lekarzy obawia się przepisywania tych leków ze względu na brak możliwości skutecznego monitorowania pracy serca. 

AliveCor umożliwia usprawnione, badania przesiewowe EKG w gabinecie, które umożliwiają określenie rytmu serca — w tym migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii, PVC i innych — w zaledwie 30 sekund, a także wygodny podgląd badań EKG wykonywanych przez pacjenta samodzielnie w domu.

Dowiedz się więcej o korzyściach współpracy i spersonalizuj rozwiązanie do swoich potrzeb.

KONTAKT

Sprawdź jak Kardia może pomóc Twoim pacjentom

Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o swoich potrzebach, a my pomoże Ci dobrać produkt i usługi.

info@telemedycynapolska.pl

+32 37 61 455 lub +48 535 330 442

lub skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej:

Poznaj nas bliżej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderem usług telemedycznych w Polsce. Inspirowani możliwościami medycyny i motywowani rozwojem technologii już od 2005 roku angażujemy się w tworzenie innowacyjnych usług telemedycznych. Gwarantując najwyższe standardy opieki, zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych w zakresie telekardiologii i usług teleopiekuńczych. W ramach współpracy z firmą AliveCor jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów firmy AliveCore w Polsce.

Telemedycyna Polska S.A.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
(Euro-Centrum S.A. Budynek nr 8)
Telefon: 32 376 14 55
Fax: 32 376 14 59
E-mail: info@telemedycynapolska.pl
telemedycynapolska.pl