Czy będę musiał płacić za wynik każdego EKG?

Nie, każdy zapis EKG otrzymuje automatyczny i natychmiastowy wynik oceniony przez algorytmy sztucznej inteligencji. Może ono dostarczyć wyniki takie jak Możliwe Migotanie Przedsionków, Normalne Rytm Zatokowy, Bradykardia i Tachykardia.  Subskrypcja nie jest potrzebna do przeprowadzania pomiarów EKG i otrzymywania wyników opisanych przez podstawowe algorytmy firmy AliveCor.  Oferujemy opcjonalną usługę dodatkowego wysłania Twojego EKG do naszego […]

Jak wykonać moje pierwsze EKG?

Po ukończeniu konfiguracji konta, gdy będziesz chciał/chciała nagrać swoje pierwsze EKG.  Dla KardiaMobile, otwórz aplikację na telefonie i dotknij „Wykonaj badanie EKG”, a następnie wybierz KardiaMobile jako urządzenie do nagrywania. Przejdź dalej do momentu, gdy zostaniesz poproszony o rozpoczęcie nagrywania.  Gdy będziesz gotowy, umieść palec wskazujący i środkowy z każdej ręki na elektrodach, aby uruchomić […]

Czy potrzebuję kodu od mojego lekarza?

Kod od lekarza nie jest potrzebny do utworzenia konta Kardia.  Kody lekarzy w aplikacji Kardia służą do nawiązywania połączeń z lekarzami korzystającymi z naszego produktu. W takim wypadku lekarz ma stały dostęp do wykonywanych badań EKG (może w trybie rzeczywistym je analizować i monitorować Pacjenta) oraz w aplikacji będą uruchomione dodatkowe algorytmy.  Funkcjonalność taką na […]

Jak utworzyć konto?

Aby utworzyć nowe konto, musisz pobrać i zainstalować aplikację Kardia na kompatybilnym telefonie lub tablecie.  Kiedy uruchomisz aplikację, pojawi się opcja „Utwórz konto”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, podając wymagane informacje. Po zakończeniu znajdziesz się w aplikacji, gdzie możesz wybrać, aby nagrać swoje pierwsze EKG za pomocą urządzenia Kardia Mobile.

Konfiguracja konta Kardia

Ustawienie konta Kardia jest szybkie i proste, dzięki czemu możesz zacząć rejestrować EKG za pomocą swojego urządzenia KardiaMobile lub KardiaMobile 6L. Wystarczy, że wykonasz następujące kroki: Gratulacje, Twoje konto Kardia zostało teraz ustawione! Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się i rejestrowania za pomocą urządzenia KardiaMobile lub KardiaMobile 6L, postępuj zgodnie z poniższymi linkami, […]